Internasjonalt møte om dyremodeller

Enzo Medico, leder av H2020 prosjektet EDIReX, presenterer under EurOPDX-møtet i Sveits. Foto: Jens Henrik Norum.

Workshop om PDX-modeller avholdt i Sveits i oktober.

Det transnasjonale konsortiet for kreftforskning, EurOPDX, arrangerte i oktober 2018 for andre gang en workshop der forskere og fagfolk møttes for å diskutere PDX-modeller til bruk i kreftforskning.

PDX står for Patient Derived Xenografts og er kort fortalt forsøksdyr som får transplantert inn vev eller celler fra en pasients tumor. Disse modellene er nyttige for blant annet  uttesting av nye medikamenter.

Jens Henrik Norum fra Avdeling for kreftgenetikk, OUS, forteller: «EurOPDX er et konsortium av europeiske og utenomeuropeiske forskningsgrupper/institusjoner som jobber for å utveksle og forbedre forskning med PDX-modeller. Hvert annet år arrangere vi en workshop med fokus på PDX-modeller, deres anvendelse og relevans i forskning, samt modellenes translasjonelle verdi.»

Flere nettverksmedlemmer deltok på møtet, og Norum presenterte en poster (link til abstract).