Kirurgisk brystkreftgruppe – Østfold Hospital Trust

Innsamling av materiale fra brystkreftpasienter til OSL2-studien. Sykehuset er delaktig i inklusjon av pasienter til flere kliniske studier.

Gruppeleder Olaf-Johan Hartman-Johnsen, PhD, MD, Østfold Hospital Trust.