Klinisk betydning av sirkulerende tumorceller ved tidlig brystkreft

Forskningsgruppe for kreft og medisinsk fysikk, Mikrometastasegruppen, Stavanger Universitetssykehus.

Sirkulerende tumorceller i blod er vist å ha prognostisk betydning både ved metastatisk og ikke- metastastisk brystkreft. Den konvensjonelle metoden for å påvise sirkulerende tumorceller (CellSearch) er avhengig av overflateproteinet EpCAM, som er nedregulert i en del sirkulerende tumorceller som følge av en epithelial til mesenkymal celleforandring. Vi vil i denne studien undersøke den kliniske betydningen av EpCAM-uavhengig påvisning av sirkulerende tumorceller ved tidlig brystkreft.

Tumorcellene anrikes ved hjelp av den immunomagnetiske metoden MINDEC, som vi nylig har utviklet (Lapin et al. 2016, Scientific Rep; se figur), og påvises ved kvantitativ RT-PCR ved måling av et panel med mRNA som er nærmeste fraværende i normale blodceller, men tilstede i tumorcellene. Panelet omfatter både epiteliale og mesenkymale mRNA.

Blodprøver tatt før operasjon blir undersøkt med tanke på prognostisk betydning. Halvårlige blodprøver etter operasjon utgjør et unikt materiale for å evaluere verdien til undersøkelsene i forhold til sykdomsovervåkning. Over 171 blodprøver fra 133 PBCB pasienter er undersøkt så langt, med svært lovende funn.

Publikasjoner
MINDEC-An Enhanced Negative Depletion Strategy for Circulating Tumour Cell Enrichment.
Lapin M, Tjensvoll K, Oltedal S, Buhl T, Gilje B, Smaaland R, Nordgård O.
Sci Rep. 2016 Jul 19;6:28929. doi: 10.1038/srep28929.