Kongsvold 2017

En kort oppsummering av årets nettverksmøte på Kongsvold

Årets nettverksmøte på Kongsvold ble avholdt 11.-13. september, og var som alltid et innholdsrikt, faglig interessant og inspirerende møte. Representanter fra hele nettverket deltok på samlingen, samt inviterte fra universitetet i Tromsø og brukerrepresentanter fra Brystkreftforeningen.

I tillegg var det invitert inn to hovedtalere, Kristine Glunde fra John Hopkins University, Baltimore, USA, og Zohar Yakhini fra IDC Herzeliya og Technion, Israel Institute of Technology. Kristine presenterte forskning på choline-metabolisme i kreft, potensielle biomarkører og behandlingsstrategier. Zohar presenterte metoder og teknologi for å arbeide med data innen kreftforskning og hvordan man kan bruke «syntetisk biologi» til å utvide forståelsen om sykdomslære.

Hovedtalere Zohar Yakhini (Technion Isreal Institute of Technology) og Kristine Glunde (John Hopkins University).

Alle nettverkets grupper ga oppdateringer på eget forskningsarbeid, og dette bidrar til grobunn for økt samarbeid på tvers av grupper og region. Avslutningsvis holdt to brukerrepesentanter fra Brystkreftforeningen et svært interessant og sterkt foredrag som ga innsikt i brystkreftoverlevendes hverdag og hvilke senskader de opplever lenge etter kreftbehandlingens slutt.

På nettverkets styringsgruppemøte ble Facebooksiden til Regionalt nettverk for brystkreftforskning lansert. Følg oss gjerne for oppdateringer om aktivitet fra nettverkets medlemmer!