Kreftforskningspris utdelt til Vessela Kristensen

HM Kong Harald V delte ut Kong Olav Vs kreftforskningspris. F.v.: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, HM Kong Harald V, prisvinner Vessela Kristensen, styreleder i Kreftforeningen, Gunn-Elin Bjørneboe.

En stor dag for brystkreftforskningsmiljøet!

Vi er stolte over professor Vessela Kristensen som i dag ble tildelt den høyeste utmerkelsen innen kreftforskning, Kong Olav Vs kreftforskningspris! HM Kong Harald V delte ut den gjeve prisen under en høytidelig seremoni i Gamle Festsal på Universitetet i Oslo.

Vessela Kristensen på talerstolen i Gamle Festsal.

Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen, ledet arrangementet, der blant annet statsråd Rebekka Borsch og Gunn-Elin Bjørneboe, styreleder i Kreftforeningen, talte. Vessela selv holdt en flott takketale der hun takket familie, venner og samarbeidspartnere over hele verden.

Dette er stor dag, og vi gratulerer så mye!