20180416_133519

HM Kong Harald V delte ut Kong Olav Vs kreftforskningspris. F.v.: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, HM Kong Harald V, prisvinner Vessela Kristensen, styreleder i Kreftforeningen, Gunn-Elin Bjørneboe.

HM Kong Harald V delte ut Kong Olav Vs kreftforskningspris. F.v.: Generalsekretær i Kreftforeningen, Anne Lise Ryel, HM Kong Harald V, prisvinner Vessela Kristensen, styreleder i Kreftforeningen, Gunn-Elin Bjørneboe.