IMG-5206

Vessela Kristensen på talerstolen i Gamle Festsal.

Vessela Kristensen på talerstolen i Gamle Festsal.