NTNU_mammo

Mammografibilder fra en 68 år gammel kvinne med screening påvist ductalt carcinoma in situ med KI-skår 10 på mammografibildene. A: cranio-caudal bilde høyre bryst. B: skråbilde av høyre bryst. C: craniocaudal tomosyntese høyre bryst. D: ultralydbilde av høyre bryst. Pilene i bilde A og C viser det patologiske funnet og den stiplede linjen i D viser tumor diameter.

Mammografibilder fra en 68 år gammel kvinne med screening påvist ductalt carcinoma in situ med KI-skår 10 på mammografibildene. A: cranio-caudal bilde høyre bryst. B: skråbilde av høyre bryst. C: craniocaudal tomosyntese høyre bryst. D: ultralydbilde av høyre bryst. Pilene i bilde A og C viser det patologiske funnet og den stiplede linjen i D viser tumor diameter.