Månedens forsker på OUS

Foto: Elin B. Øvrebø

Månedens forsker på Oslo Universitetssykehus i februar er Jon Amund Kyte.

Lege og kreftforsker Jon Amund Kyte er utnevnt som månedens forsker i februar på Oslo Universitetssykehus. Jon Amund forsker på immunterapi i kreftbehandling. Han er medlem av Regionalt nettverk for brystkreftforskning og prosjektleder for ALICE– og ICON-studien.

Les intervjuet med Jon Amund Kyte på OUS’ nettsider.