Metabolske grupper i brystkreft

Tre metabolske subgrupper av brystkreft (figur fra Haukaas et al, Cancer Metab 2016)

Artikkel publisert i Cancer and Metabolism i juni 2016.

I denne studien ønsket vi å bedre forståelsen for heterogeniteten i brystkreft ved å etablere metabolske grupper og kombinere disse med tilgjengelig gen- og proteindata. Den metabolske profilen ble bestemt ved MR spektroskopi (high-resolution magic angle spinning MR spectroscopy -HR MAS MRS) i 228 primæroperable brystsvulster. Genuttrykk (fra mikromatrise analyse) og proteinsammensetning (reverse phase protein array – RPPA) var tilgjengelig fra analyser utført i nærliggende vev.

Vi oppdaget tre metabolske grupper (Figur 1) som viste signifikante forskjeller i metabolittsammensetning, spesielt knyttet til glukose- og kolinmetabolismen. Reprogrammering av glukose og kolinmetabolisme er ofte observert i kreft. Målrettet behandling basert på å hemme metabolske prosesser er en interessant behandlingsstrategi med mye pågående forskning, og de metabolske gruppene har i så måte et fremtidig potensial med hensyn på potensiale til å bidra til stratifisering av pasienter til slik behandling.  Det metabolske gruppene hadde ulike utrykk av brystkreftrelaterte proteiner, mens bare en av gruppene var signifikant forskjellig basert på genuttrykk. Kombinert med proteindata viste denne gruppen forskjeller i uttrykket av gener og proteiner relatert til ekstracellulær matrix. De etablerte genetiske subtypene (PAM50) var jevnt fordelt blant de tre gruppene, noe som betyr at de metabolske gruppene bidrar med tilleggsinformasjon knyttet til heterogeniteten observert i brystkreft.

Figur 1: Prøvene ble delt inn i tre grupper basert på forskjeller i utrykk av metabolitter detektert ved MR spektroskopi. Haukaas et al, Cancer Metab 2016.

Artikkelen ble publisert i tidsskriftet Cancer and Metabolism.