Mikrometastaselaboratoriet

Mikrometastasegruppen studerer forekomst og betydning av enkeltstående tumorceller i benmarg og blod hos pasienter med brystkreft. Diagnostikk av slike celler (disseminated tumor cells i benmarg marrow (DTC); circulating tumor cells i blod (CTC)) inngår nå i en rekke kliniske studier internasjonalt og ved OUS, da påvisning av slike celler kan predikere prognose og behandlingsrespons, være et verktøy for monitorering av behandling og individ-tilpasset behandling, samt avdekke nye sider ved kreft spredningsprosessen. Den kliniske betydningen av DTC har blitt vist i en rekke egne publikasjoner, inkludert metaanalyser for brystkreft, hvor Mikrometastasegruppen har vært bidragsytere til materialet. Internasjonalt pågår kliniske studier hvor CTC benyttes som grunnlag for terapivalg. I tett samarbeid med klinikere og andre samarbeidspartnere ved OUS analyserer Mikrometastasegruppen blod, benmarg og primærtumor innen en rekke studier (Oslo1, Oslo2, Neo-AVA, SATT studien, I-BCT, ALICE). Diagnostikken er spesialisert og krever erfaring. Forskningsgruppen benytter også nye teknikker for deteksjon og karakterisering av DTC/CTC, inkludert immunkarakterisering av cellene med diverse markører og isolering av enkeltceller med videre hel-genom sekvensering av cellene sammenholdt med tilsvarende primærtumoranalyser.  Mikrometastasegruppen har nå etablert NCounter system (Nanostring) i laboratoriet, for å anvendes for molekylær (DNA og RNA) analyser av både formalinfiksert primær tumor vev fra pasientene, så vel som for ytterligere enkelt celle-analyser. Foreløpig er PAM50 ROR test (Prosigna) analysert  på en mengde primærtumorprøver fra pasienter innen studier i forskningsnettverket (EMIT-studien), og dette arbeidet vil fortsette de nærmeste årene.

Gruppeleder professor Bjørn Naume, MD PhD, Oslo Universitetssykehus.

Utvalgte forskningsartikler:

Gruppemedlemmer:

  • Bjørn Naume, MD, PhD, leder for studier på mikrometastaser ved brystkreft. Epost: bna(at)ous-hf.no
  • Elin Borgen, MD PhD.
  • Hege Russnes, MD PhD.
  • Anne Renolen, MSc.
  • Cecilie Schirmer.
  • Maria Rypdal.
  • Marit Aaserud, MSc.
  • My Anh Tu Sveli, MSc.
  • Ingrid Øverlie Bakka, MSc.
  • Sara Kristine Hverven, MSc.