Kreftforeningen_BN

Onkolog Bjørn Naume er prosjektleder for EMIT-studien som mottok 10,7 millioner kroner fra Kreftforeningen. Foto: My Anh Tu Sveli.

Onkolog Bjørn Naume er prosjektleder for EMIT-studien som mottok 10,7 millioner kroner fra Kreftforeningen. Foto: My Anh Tu Sveli.