MikroRNA kan forbedre effekten av målrettet behandling av HER2-positive brystkreftceller

HER2-positiv brystkreft er en aggressiv kreftform som rammer rundt 15 % av alle brystkreftpasienter. Kreftcellene vokser hurtig på grunn av et høyt uttrykk av HER2-reseptorer på celleoverflaten. Det finnes en rekke medikamenter som direkte angriper HER2-positive celler, og det har ført til en forbedring av prognose for denne pasientgruppen. Men på tross av målrettet behandling finnes det pasienter som har liten effekt av medikamentene, og det er fortsatt et behov for å utforske nye behandlingsmuligheter.

Lisa Svartdal Normann og flere medlemmer fra Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning har nylig publisert en studie om mikroRNA og deres effekt på HER2-positiv brystkreft (Normann et al, Scientific Reports 2021). MikroRNA er små, viktige molekyler i cellene våre som påvirker hvilke proteiner som blir produsert. I studien jobbet de med brystkreftceller som responderer dårlig på HER2-rettet medisin. Forskerne fant åtte mikroRNA som forbedret effekten av den tradisjonelle behandlingen. Studien gir grobunn for videre arbeid med mikroRNA som et terapeutisk virkemiddel for å forbedre effekten av tradisjonell behandling av HER2-positiv brystkreft.