Møt overbioingeniør Eldri!

Hva gjør man når man jobber med brystkreftforskning? Lær mer om arbeidshverdagen til en overbioingeniør på Radiumhospitalet.

Medlemmene i Regionalt nettverk for brystkreftforskning har ulike arbeidshverdager. I en serie intervjuer presenterer vi noen av våre medlemmer og hvordan deres arbeid med brystkreftforskning utarter seg. Før jul presenterte vi forskerlinjestudenten Maren her på nettsiden. I denne runden blir vi kjent med hva overbioingeniør Eldri Undlien Due jobber med innenfor brystkreftforskning.

Forklar et av brystkreftprosjektene du jobber med

Et av prosjektene er Oslo2-studien, som er et komparativt studium av tumorceller i lymfeknuter, perifert blod, benmarg og primærtumor hos pasienter med brystkreft. Det samles også inn blodprøver og vev fra pasienter med metastaser eller lokalt residiv. Prosjektets mål er å utvikle strategier for å forbedre diagnose og behandling hos brystkreftpasienter.

Hvordan ser en typisk/utypisk arbeidsdag ser ut?

For tiden jobber jeg i et prosjekt hvor min oppgave er å dyrke to brystkreftcellelinjer. Videre utfører jeg transfeksjoner på disse cellelinjene, det vil si gener med ulike mutanter overføres til de dyrkede cellene sitt arvestoff. Videre inkuberes cellene før jeg høster og lyserer dem. Deretter isoleres DNA og total RNA fra cellelysatene. DNA- og RNA-prøvene konsentrasjon- og kvalitetsmåles. Jeg kjører også Western Blott på cellelysatene for å detektere proteiner ved bruk av antistoff. Dette er en kontroll på om transfeksjonen har vært vellykket.

Brystkreftceller studeres i mikroskop.

Sammen med andre drifter jeg også biobankene på seksjonen med prøvemottak, lappegenerering til de ulike sykehusene der vi har multisenterstudier, oppdaterer masterfiler for prøvemottak og uttak av prøver, ansvar for frysere med prøver på fjernlager. Jeg er også med i en pilotgruppe for utvikling av eBiobank som er et elektronisk sporingssystem for prøverør. I tillegg har jeg ansvar for cellelabben på avdelingen. Arbeidsdagene er både varierte og meningsfylte.

Hva håper du kommer ut av forskningen din? Jeg håper at min innsats innen brystkreftforskning er med på at flere overlever brystkreft og at pasientene får skreddersydd en behandling med minst mulig bivirkninger.

Bakgrunn: Fysiokjemikerskolen Møre Romsdal Trøndelagsfylkene 1983. Videreutdannelse for Bioingeniører Rikshospitalet 1988. Master i Biomedisin, Høyskolen i Oslo og Akershus 2013. Jobbet som Bioingeniør og Spesialbioingeniør på Regionsykehuset i Trondheim, Rikshospitalet og Radiumhospitalet. Sistnevnte på Sentrallab, Patologi fagområde Kreftgenetikk og Seksjon for kreftgenetikk.