NTNU og St. Olavs Hospital

MR Cancer-gruppen 

MR Cancer-gruppen ved NTNU, ledet av Professor Tone F. Bathen, studerer funksjonelle og metabolske egenskaper i kreft ved hjelp av magnetisk resonans (MR) avbildning og spektroskopi.

Ved å forstå hvordan MR kan beskrive disse egenskapene ønsker vi å utvikle bedre diagnostiske metoder, som både kan informere om prognose og hva som vil være det beste behandlingsalternativet.

Gruppen ble etablert av Professor Ingrid S. Gribbestad, og er internasjonalt anerkjent for sitt arbeid innen stor-skala metabolske analyser av biobankmateriale og har lang erfaring med funksjonell MR-avbildning i kreft. Vi har som målsetning å forbedre og individualisere kreftbehandling ved å utvikle både nye MR-metoder og nye databehandlingsverktøy for funksjonelle og molekylære analyser av tumorer.

Vi bruker et bredt spektrum av metoder, fra kreftceller i kultur til pasienter, og har tilgang til MR-utstyr tilpasset in vitro, preklinisk og klinisk forskning.

MR Cancer-gruppen

AI-gruppen

AI-gruppen i Trondheim ledes av Marit Valla, førsteamanuensis ved NTNU og overlege i patologi ved St. Olavs hospital. Prosjektet er et samarbeid mellom NTNU, St. Olavs Hospital og SINTEF. Ved å kombinere kunnskap om patologi, klinisk medisin og kunstig intelligens (artificial intelligence, AI) ønsker vi å utvikle en AI-basert plattform som kan brukes til å segmentere ulike vevskomponenter i digitale vevssnitt fra brystkreftsvulster, og predikere biologiske egenskaper og prognose i disse svulstene.

 

Cancer Immunology and Cachexia

Vi studerer samspillet mellom immunsystemet, kreftceller og muskelceller og hvordan dette kan bidra til aggressiv kreftutvikling, samt muskeltap hos kreftpasienter. Vi fokuserer på hvordan metabolittnivåer regulerer katabolisme via autofagi og hvordan dette kan kontrollere inflammasjon. Vårt mål er å identifisere diagnostiske og/eller prognostiske markører for aggressiv kreftutvikling og kreft-relatert muskeltap, samt kartlegge nye strategier for målrettet behandling.

 

Utvalgte artikler: