Nasjonal regranskning av intervallkreft og screeningdetektert brystkreft

MD Tone Hovda fra Vestre Viken var ansvarlig radiolog for workshopen som ble avholdt 6. og 7. juni i år.

Workshop avholdt ved Vestre Viken sykehus i Drammen.

7. og 8 Juni arrangerte Vestre Viken og Kreftregisteret en workshop på nasjonal regranskning av intervallkreft og screeningdetektert brystkreft i Drammen.

Intervallkreft er de krefttilfellene som oppstår mellom to screeningbesøk i mammografiprogrammet. Denne typen kreft vokser raskere og er ofte mer aggressiv. Alle 16 brystdiagnostiske sentre i Norge har deltatt i en kvalitetsstudie for regranskning av intervallkreft ledet av Kreftregisteret. Tone Hovda fra Vestre Viken har ledet det radiologifaglige arbeidet. Målet med studien er kvalitetssikring i mammografiprogrammet, overvåke intervallkreft og retningslinjer, bidra til samarbeid og fagutvikling blant radiologer. Radiologer fra de fleste brystdiagnostiske senterene deltok i workshop.

Matthew Wallis fra Camebrigde Universitetssykehus i England var invitert som internasjonal foredragsholder og snakket om Sloan prosjektet og LORIS studien. Ying Chen fra Akershus Universitetssykehus presenterte patologisk perspektiv av intervallkreft og viktigheten av tverrfaglig samarbeid.