Nephronectin fremmer metastatisk kolonisering av brystkreft i hjernen via dets integrin-bindende domener

Forskning gjennomført ved UiT – Norges arktiske universitet, nylig publisert i Scientific Reports viser at proteinet Nephronectin (NPNT) kan assistere brystkreftceller i å spre seg til hjernen.

NPNT er et ekstracellulært matriksmolekyl som vanligvis ikke finnes i normalt brystvev, men derimot finnes i nyrene. Ved utvikling av brystkreft oppreguleres uttrykket kraftig og noe uventet i brystkreftcellene, noe som kan kobles til dårligere prognose for luminal B subtypen av brystkreft. For at kreftcellene skal kunne spre seg til hjernen må de vandre gjennom blodbanen, forankre seg til endotelcellene og krysse den godt regulerte blod-hjerne-barrieren.

Kaplan – Meier-overlevelses plot som viser sannsynligheten for sykdomsspesifikk overlevelse basert på høye / lave ekspresjonsnivåer av NPNT mRNA (median cut-off) i luminal B-undertype av BC og relatert til måneder etter diagnose. Bilde til høyre: Vevs snitt av BC-hjernemetastase ble analysert av RNA Scope ISH for tilstedeværelse av NPNT-mRNA. Hver brune prikk indikerer tilstedeværelsen av NPNT mRNA.

 

Synnøve Norvoll Magnussen

Magnussen og kollegaene fant at brystkreftceller fra mus kan binde NPNT til celleoverflaten via reseptoren integrin α8β1. Ved å mutere NPNT i de setene som binder til integrin α8β1 mistet brystkreftcellene denne evnen. Analyser viste at brystkreftceller som hadde normal NPNT forankret seg lettere til, og krysset mer effektivt, endotelceller isolert fra blod-hjerne-barrieren enn brystkreftceller som hadde mutert eller ingen NPNT. Brystkreftceller med mutert NPNT dannet også færre metastaser i hjernen hos mus enn de som uttrykte normal NPNT. Analyser av noen få humane brystkrefthjernemetastaser viste at kreftcellene uttrykte både NPNT og α8β1, en indikator på at dette er en mulig mekanisme som også humane brystkreftceller kan bruke for å spre seg til hjernen. Denne studien viser dermed at NPNT-α8β1 interaksjonen spiller en viktig rolle i etableringen av hjernemetastaser fra brystkreft. Videre studier vil kunne avdekke om hemming av interaksjonen kan redusere antall hjernemetastaser.

Studien ble publisert Scientific Reports, les hele artikelen  her.