Nettverket blir nasjonalt!

Forskningsnettverket har mottatt midler fra Helse Sør-Øst, og utvides dermed fra et regionalt til et nasjonalt nettverk.

Torsdag 13. desember ble tildelingen fra årets Helse Sør-Øst-utlysning annonsert, og Regionalt nettverk for brystkreftforskning tildeles 4,5 millioner i driftsmidler for de neste tre årene. Nettverket ledes av Kristine Kleivi Sahlberg fra Vestre Viken HF. Midlene skal brukes til tilrettelegging av forskningssamarbeid, workshops, og støtte til kliniske studier.

Bytter navn

I søknaden beskrev nettverket en utvidelse fra 7 til 12 medlemsinsitusjoner plassert over hele landet, og fra 2019 blir dette en realitet. Dermed blir nettverkets nye navn Nasjonalt nettverk for brystkreftforskning!

Likt tilbud i hele landet

En viktig begrunnelse for utvidelse til et nasjonalt nettverk er å øke forskningsaktiviteten på alle sykehus slik at pasienter skal ha tilgang til kliniske studier uavhenging av bosted. I tillegg vil forskningen bli enda bedre og få større tyngde med samarbeid mellom flere brystkreftforskere fra flere institusjoner.

Vi ser frem til godt samarbeid på brystkreftforskningen på tvers av landsdeler i tiden fremover og er glade for å ha med pasientorganisasjonen Brystkreftforeningen i forskningsnettverket for å styrke pasientens rolle.

Midler til enkeltprosjekter

I tillegg til nettverksmidlene har også enkeltprosjekter og -forskere blitt tildelt midler fra Helse Sør-Øst. Blant våre medlemmer som er tildelt midler er Hege Elisabeth Giercksky Russnes med prosjektmidler til prosjektet «Characterizing in time and space the metastatic process of hormone receptor positive breast cancer»,  Mads Haugland Haugen med forskerstipend for prosjektet «Protein signatures in breast cancer – creation of tomorrow’s predictive biomarkers in precision cancer medicine» og Inga Hansine Rye med midler til phd-prosjektet «Sentinel Lymph Node in Breast Cancer- revealing the interaction between tumor subtype and host immune response». Vi gratulerer!