Nettverksmøte i Tromsø

Spennende forskningsresultater, nye muligheter for samarbeid i flotte omgivelser i Tromsø

Etter flere år med pandemi fikk vi endelig arrangert det som skal være det årlige nettverksmøte. Over 100 av nettverkets medlemmer deltok på brystkreftmøtet for å oppdatere hverandre om sine siste forskningsresultater, planlegge videre samarbeid og knytte tettere kontakter. Samarbeid og utveksling av idéer er nødvendig for å få til god forskning, og nettverksmøtet legger til rette for nettopp dette.

Nettverksmedlem Lilly Anne Torland presenterer forskning fra Vestre Viken HF

Olaf-Johan Johansen presenterer et pilot prosjekt fra Østfold Sykehus HF.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til møtet var Adrian Harris, fra Oxford, Stephen John Sammut, fra Cambridge, og Karina Standahl Olsen fra Norges arktiske universitet   invitert inn som eksterne foredragsholdere.

Forskeren som fikk rosa sløye midler i 2021 presenterte sine nye forskningsprosjekter.

Thomas Fleischer presenterer pågående forkning ved Oslo Universitetssykehus.

Utrolig spennende resultater ble presentert fra forskning gruppene i nettverket. Det flere nettverksmedlemmer som delte sine egne resultater.

Det ble også holde Workshops hvor kompetanse ble delt på tevers av nettverksgrupper.

Solveig Hofvind holdt et innlegg på en workshop innen radiologi

Vi hadde også en poster sesjon hvor 28 deltagere presenterte og diskuterte prosjekter, en flott arena for samarbeid. Filmer fra noen av presentasjonene vil bli delt på våre Facebook sider.

Marit Otterlei Fjørtoft fra Oslo Universitetssykehus og Matteo Sangermani fra NTNU vant begge posterpris.

Vi hadde et veldig hyggelig besøk og omvisning på MACK microbryggeri, hvor vi fikk servert pizza fra Yonas. Den berømte taco pizzaen anbefales. Vi fikk også en flott omvisning i Tromsø.

Ellen Harris Utne leder for Brystkreftforeningen holt et innlegg der hun fortalte om en brystkreft pasient sin kamp om å komme tilbake til arbeidslivet etter behandling. Hun slet med senskadene i etterkant av kreften og hadde ikke samme arbeidskapasitet som før. Det var 5 representanter fra Brystkreftforeningen tilstede under møte. Det er utrolig viktig med for oss forskere å få pasientenes perspektiv på sykdommen slik at vi kan forske på de områdene som er viktig for pasienten.

Fra venstre Tove Olsen, leder av Brystkreftforeningen Tromsø og omegn, Camilla Skare, daglig leder i Brystkreftforeningen, Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen, Bjørn Naume, leder i NBCG, professor og overlege ved Oslo universitetssykehus, Egil Støre Blix, medlem av arbeidsutvalget i NBCG, kreftoverlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Jürgen Geisler, styremedlem i NBCG, professor ved Universitetet i Oslo.

Ellen Harris Utne kom med en gave på 7 342105 kr til Norsk brystkreftgruppe NBCG. Dette er midler som Brystkreftforeningen har mottatt gjennom testamentariske gaver, og skal bidra til ny og viktig forskning innen brystkreft. Beløpet på kr 7.342.105 skal gå til igangsettelse og drift av nye forskningsprosjekter innen diagnostikk, utredning eller behandling av brystkreft gjennom Norsk brystkreftgruppe(NBCG).

Vi vil takke alle medlemmer for et fantastisk møte!

Fra venstre nettverkskoordinator Lilly Anne Torland, leder for nettverket Kristine K. Sahlberg, og nestleder for nettverket Bjørn Naume.