Nettverksmøte på Sola 2018

Spennende forskningsresultater, nye muligheter for samarbeid og et overraskende dyreliv er stikkordene fra årets nettverksmøte.

Femti av nettverkets medlemmer deltok før helgen på det årlige brystkreftmøtet for å oppdatere hverandre om sine siste forskningsresultater, planlegge videre samarbeid og knytte tettere kontakter. Samarbeid og utveksling av idéer er nødvendig for å få til god forskning, og det årlige nettverksmøtet legger til rette for nettopp dette.

Spesielt invitert til konferansen var Dr.Med. Mangesh Thorat and Dr. Isaac Garcia-Murillas.

Til møtet var Mangesh Thorat, Deputy Director (Clinical), Barts Clinical Trials Unit at the Wolfson Institute of Preventive Medicine, London, og Isaac Garcia-Murillas, Senior Scientific Officer, Division of Breast Cancer Research, Institute of Cancer Research, London, invitert inn som foredragsholdere. Garcia-Murillas jobber med Next Generation Sequencing av sirkulerende tumorDNA, og Thorat arbeider med biomarkører som kan differensiere aggressive og ikke-aggressive DCIS-tilfeller.

I tillegg til de to inviterte foredragsholderne presenterte alle gruppene i nettverket sin forskningsaktivitet og sine nyeste forskningsresultater. Hele programmet kan leses her.

Ved siden av et sterkt faglig innhold var det i tradisjon tro også lagt inn tid til en gåtur. Og moskusen som til vanlig er å finne på Dovrefjell gjorde i anledning nettverksmøtet en gjestepptreden på Sola Strand.

Uvanlig dyreliv på Sola Strand.