Nettverksmøte på Thorbjørnrud

Spennende forskningsresultater, nye muligheter for samarbeid og et flott besøk på Hadeland glassverk.

Sytti av nettverkets medlemmer deltok før helgen på det årlige brystkreftmøtet for å oppdatere hverandre om sine siste forskningsresultater, planlegge videre samarbeid og knytte tettere kontakter. Samarbeid og utveksling av idéer er nødvendig for å få til god forskning, og det årlige nettverksmøtet legger til rette for nettopp dette.

Guro Giskeødegård fra NTNU presenterte hennes arbeid med NMR-basert lipidomics.

 

Til møtet var Professor Boudewijn Burgering,  ved UMCU, og Johan-Vallon Christersson ved Lund Universitet,  invitert inn som eksterne foredragsholdere. Utrolig spennende resultater ble presentert. I tillegg var det flere nettverksmedlemmer som delte sine egne resultater. Se hele programmet her.

Vi hadde et veldig hyggelig besøk på hadeland glassverk. Nettverksmedlemmene deltok i en designe konkurranse, det ble tegnet mange flotte fat. Glassblåserne kåret en vinner og blåste vinnerfatet. Vinnerfatet hadde logoen til nettverket, omringet av ekte gull til ære for brystkreft pasienter som fortjener en behandling som er gull verdt.

 

 

Ellen Harris Utne leder for brystkreftforeningen hadde et innlegg der hun snakket om hennes kamp om å komme tilbake til arbeidslivet, og hvordan hun ble møtt med lite forståelse fra arbeidsgiver om senskadene hun slet med i etterkant av kreften. Utrolig inspirerende.

Ellen Harris Utne – Brystkreftforeningen

Vi vil takke alle medlemmer for et fantastisk møte!

Fra venstre: Lilly Anne Torland nettverkskoordinator, Kristine Sahlberg nettverks leder, Bjørn Namue nestleder