Norsk Bryst Cancer Gruppes fagmøte 2017

Norsk Brystkreftgruppes fagmøte fant sted på Radiumhospitalet 6. juni 2017.

Det er stor interesse for molekylære tester for prognose av brystkreftpasienter i klinikken. Mitch Dowsett fra Royal Marsden Hospital i London er internasjonalt anerkjent  for sin kliniske brystkreftforskning. Under NBCGs møte sammenlignet Dowsett ulike molekylære tester for klinisk bruk. Testene gir resultater på blant annet risiko for tilbakefall, om behovet for kjemoterapi er tilstede og hvilken effekt en eventuell behandling vil ha for den enkelte pasient. De molekylære testene baserer seg på informasjon funnet i arvestoffet, der én av de presenterte testene analyserer  50 gener typiske for brystkreft (PAM50/ROR, Prosigna), mens en annen test tar for seg 21 typiske brystkreftgen (Oncotype DX).

Bjørn Naume, Oslo Universitetssykehus, presenterte EMIT-studien som skal teste bruken av PAM50/ROR Prosigna i klinikken. To av fasene i EMIT-studien er gjennomført ved Oslo Universitetssykehus, og en tredje fase planlegges nå nasjonalt. Innføringen av en genekspresjonstest vil kunne bidra til et styrket grunnlag for beslutningstakning på bruk av kjemoterapi for brystkreftpasienter.

Bivirkinger og seneffekter fra brystkreft og -behandling ble presentert av Kristin Reinertsen, Oslo Universitetssykehus. Om lag 40.000 kvinner lever etter brystkreftdiagnose, og mange av disse opplever at behandlingen de har vært i gjennom kan føre til blant annet fatigue (tretthet), hetetokter, lavt stoffskifte, kognitive forstyrrelser og smerter. Fatigue er en subjektiv opplevelse av uttalt tretthet og slitenhet, og årsaken til fatigue kjennes ikke i dag.  Brystkreftoverlevere har den høyeste forekomsten av fatigue blant kreftpasienter i Norge, og det har vist seg at trening og psykologiske behandlingsformer kan hjelpe mot fatigue.

Fullstendig program med navn på de øvrige foredragsholderne ligger på NBCGs nettsider.