Ny doktorgrad om brystkreft ved Universitetet i Bergen og Stavanger Universitetssykehus

Pink ribbon

Kirurg ved Stavanger Universitetssykehus Tone Lende disputerte nylig for doktorgrad ved Universitetet i Bergen. Hun har skrevet om celledeling og metabolisme i brystkreftceller, og betydningen av dette for utfallet av sykdommen. Forskningen har resultert i tre artikler som hver tar for seg et aspekt av kreftcellens vekst og energiutnyttelse i lys av overlevelse for pasienten.

Kreftceller er avhengig av energi for å opprettholde sine funksjoner, deriblant celledeling og vekst. Lendes første artikkel viser at økt celledeling målt med MAI påviser pasienter som har høy risiko for tilbakefall, og som kan trenge tilleggsbehandling. MAI (Mitotisk aktivitetsindeks) er en markør for celledeling. Datagrunnlaget var 516 nederlandske pasienter med lymfeknute negativ brystkreft < 55 år som ble operert mellom 1987-89, og ikke ble behandlet med kjemoterapi.

I studien som den andre og tredje artikkelen bygger på, ble 80 brystkreftpasienter tilfeldig valgt til å enten innta en karbohydratrik drikk eller å faste som vanlig før operasjon. Det var kortere tid til tilbakefall for pasienter som hadde fått karbohydratdrikke i gruppen med større, østrogenreseptor positive svulster. Det var ingen forskjell mellom fastende og drikkende når det gjaldt pasientens tilfredshet etter operasjon. MAI var høyere i gruppen som hadde fått karbohydrater enn de som hadde fastet, og flere i denne gruppen viste tegn til endokrin resistens.

I blodprøvene fra de samme pasientene fant man økte nivåer av laktat og pyruvat hos de som hadde fått karbohydrater. I østrogenreseptor positive svulster var det økt mengde glutathion, et cellebeskyttende peptid. Metabolske nettverk som bidrar til celledeling og vekst, inklusive Warburgeffekten, var påvirket av karbohydratdrikken. Den reduserte tid til tilbakefall i pasientene som fikk karbohydrater kan trolig forklares ved at sukkeret har stimulert tumorcellene til å øke Warburgeffekten og dermed gitt seg selv overlevelsesfordeler.

 

For å lese mer om resultatene fra studiene, se linker til artiklene under:

Kilder:

Lende TH, Austdal M, Bathen TF, et al. Metabolic consequences of perioperative oral carbohydrates in breast cancer patients – an explorative study. BMC Cancer. 2019;19(1):1183.

Lende TH, Austdal M, Varhaugvik AE, et al. Influence of pre-operative oral carbohydrate loading vs. standard fasting on tumor proliferation and clinical outcome in breast cancer patients ─ a randomized trial. BMC Cancer. 2019;19(1):1076.

Lende TH, Janssen EA, Gudlaugsson E, et al. In patients younger than age 55 years with lymph node-negative breast cancer, proliferation by mitotic activity index is prognostically superior to adjuvant!. J Clin Oncol. 2011;29(7):852–858.