Ny nettverkskoordinator

Eline Eikeland er ansatt som ny nettverkskoordinator for nettverket. Eline har utdannelse fra NTNU Trondheim, med en bachelorgrad som kjemiingeniør og en mastergrad i molekylær medisin. Hun har erfaring med brystkreftforskning gjennom masteroppgaven sin, da hun var en del av MR Cancer-gruppen ledet av Tone F. Bathen. Masterprosjektet hennes gikk ut på å måle hormonkonsentrasjoner i vev fra brystkreftpasienter ved bruk av LC-MS/MS. Hun fullførte mastergraden sin i juni 2022, og ser nå frem til å jobbe som nettverkskoordinator for brystkreftforskning.