Kreftforeningen utdeling 2017

Olav Engebråten, Gunhild Mælandsmo (PI) og Lina __ (ikke fotografert er ansvarlige for prosjektsøknaden som mottar midler fra Kreftforeningen.

Olav Engebråten, Gunhild Mælandsmo (PI) og Lina __ (ikke fotografert er ansvarlige for prosjektsøknaden som mottar midler fra Kreftforeningen.