Nye legemidler til bruk i kreftbehandling godkjent

Blant dem er et medikament som kan benyttes til behandling av metastatisk brystkreft.

I starten av februar godkjente og annonserte Beslutningsforum på NyeMetoder.no at fire nye medikamenter kan tas i bruk i kreftbehandling. I tillegg ble to andre medikamenter, til bruk mot plakkpsoriasis og astma, godkjent. Blant de fire medikamentene mot kreft er Kisqali, som kan innføres til førstelinjebehandling av metastatisk brystkreft. Dagens Medisin og Forskning.no har omtalt saken.