Nytt NMR spektroskopi utstyr på plass hos NTNU

I denne mystiske kassen skjuler det seg et splitter nytt høyteknologisk forskningsinstrument – en Bruker Avance NEO NMR konsoll. NMR spektroskopi et nyttig verktøy for å fastslå nivåer av metabolitter og lipoprotein subfraksjoner i kroppsvæsker som blod og urin. Kreftforskeren kan bruke dette for å få et unikt innblikk i pasientens helsetilstand og hjelpe til med å finne prognostiske og diagnostiske sykdomsmarkører, vurdere effekt av behandling og trening og mye mer. Vi i MR Core Facility ved NTNU gleder oss til å få installert denne i begynnelsen av november. Dette vil sikre fortsatt gode tjenester fra oss i tiden som kommer.

Her kan du lese mer om MR Core Facility ved NTNU: MR core facility – Faculty of Medicine and Health Sciences – NTNU. Ta gjerne kontakt om du tror ditt forskningsprosjekt kan ha nytte av NMR spektroskopi.

For orden skyld: Slik ser et ferdig installert NMR instrument ut, med konsoll til venstre og magnet til høyre.

Trygve Andreassen – NTNU