Påvisning av kreftceller i beinmargen hos opererte brystkreftpasienter predikerer sene tilbakefall

Kjersti Tjensvoll1,2, Oddmund Nordgård1,2, Maren Skjæveland1, Satu Oltedal1,2, Emiel A. M. Janssen2,3 and Bjørnar Gilje1

1 Avdeling for blod og kreftsykdommer, Stavanger Universitetssykehus. 

2 Laboratorium for molekylærbiologi, Stavanger Universitetssykehus.

3 Avdeling for patologi, Stavanger Universitetssykehus.

Brystkreft pasienter lever med en kontinuerlig risiko for å få tilbakefall av sykdommen selv flere tiår etter at de er kreftoperert. Disse sene tilbakefallene skyldes en reaktivering av latente brystkreftceller som har spredd seg til beinmargen, såkalt minimal restsykdom. I en tidligere forskningsstudie, hvor vi undersøkte beinmargsprøver tatt før og etter operasjon fra 191 kvinner inkludert mellom 1998 til år 2000, viste vi at tilstedeværelse av disseminerte kreftceller (DTCs/minimal restsykdom) i beinmargen har prognostisk betydning. I en nylig publisert artikkel i tidsskriftet BMC Cancer, presenterte vi oppdaterte overlevelsesanalyser på samme pasientmaterialet men nå med median oppfølgingstid på 15.3 år, for å undersøke om tilstedeværelse av DTCs spesifikt kan forutsi sene tilbakefall som oppstår ≥ 5 år etter brystkreft diagnosen. Resultatene våre viser at totalt 49 av de 191 (25.6%) kvinnene som er inkludert i denne studien opplevde å få tilbakefall med spredning, 24 (49%) fikk sene tilbakefall 5–18 år etter brystkreftoperasjonen. Overlevelsesanalyser hvor pasienter som fikk tilbakefall eller døde innen 5 år etter operasjonen ble ekskludert, viste også at tilstedeværelse av DTCs i beinmargsprøver tatt før operasjon var en uavhengig prognostisk markør for sene tilbakefall. I motsetning til dette var ikke proliferasjon en markør for påvisning av sene tilbakefall. Studien vår viser altså at DTC påvisning før operasjon identifiserer brystkreftpasienter med høy risiko for å oppleve sene tilbakefall, og som trenger utvidet oppfølging og behandling.

BMC Cancer. 2019 Nov 21;19(1):1131. doi: 10.1186/s12885-019-6268-y.

Mikrometastasegruppen ved Stavanger Universitetssykehus.

Fra venstre: Kjersti Tjensvoll, Satu Oltedal, Morten Lapin, Oddmund Nordgård, Bjørnar Gilje, Daniel Limi Cacic og Sanna Isabella Palmqvist.