Persontilpasser behandling etter kreftspredning

Kjersti Flatmark og Gunhild Mælandsmo er to av lederne i MetActionprosjektet. Foto: Radiumhospitalets legater.

Multidisiplinær analysering av svulster ga ny informasjon

MetActionstudien pågikk fra 2014 til 2017 og inkluderte pasienter som ikke lenger hadde nytte av standard kreftbehandling. Ved å analysere genforandringer i spredningssvulster fra pasientene ble det avdekket at noen av pasientene kunne ha nytte av annen behandling enn det originalsvulsten var behandlet med. Et eksempel er tarmkreftpasienter som viste seg å ha effekt av et lungekreftmedikament.

Nettverksmedlem og gruppeleder Gunhild Mælandsmo er én av lederne for MetActionprosjektet.

Les mer på nettsiden til Radiumhospitalets legater.

Gunhild Mælandsmo og Kjersti Flatmark vil presentere MetActionprosjektet på et frokostforedrag hos Kreftforeningen i regi av Oslo Cancer Cluster og Bioteknologirådet onsdag 13. juni.