Velkommen til Regionalt nettverk for brystkreftforskning

Regionalt nettverk for brystkreftforskning har ny nettside!

Velkommen til nettsiden til Regionalt nettverk for brystkreftforskning! På disse sidene vil du finne informasjon om nettverkets medlemmer, pågående og avsluttede forskningsstudier og nyheter fra våre medlemmer.

Den norske siden er i hovedsak ment for pasienter og pårørende som er involvert i forskningsstudier. Den engelske siden er mer rettet mot forskningsmiljøet og internasjonale samarbeidspartnere, se breastcancerresarch.no for mer info om nettverkets grupper og deres arbeid.