Rik ressurs for brystkreftforskning publisert

Mye av arbeidet til artikkelen ble utført på skrive-retreat i hyggelige omgivelser med flere av medforfatterne tilstede, her representert ved stipendiat og lege André Berli Delgado og forskerlinjestudent Eline Tylden.

Brystkreft er i dag den hyppigst forekommende kreftformen, og til tross for god prognose er brystkreft den vanligste årsaken til kreftrelatert død hos kvinner. I tillegg vil også kvinner som overlever brystkreft risikere å måtte leve med store bivirkninger av behandlingen de fikk. Det er derfor et stort behov for å bedre forebygging, diagnostikk og behandling av brystkreft.

 

 

I denne studien har vi satt sammen en database med informasjon om 388 kvinner med brystkreft, hentet fra den landsdekkende Kvinner og kreft-studien ved UiT. Til denne databasen har det blitt samlet tumorvev fra svulstene, klinisk data fra journalene til kvinnene, epidemiologisk data om livstil og reproduksjon gjennom spørreskjemaer som kvinnene har besvart, og blodprøver fra alle kvinnene.

Vi har nå begynt å undersøke ulike molekyler og celler i tumorvevet, som vi ser i sammenheng med livsstilen og sykdomsforløpet til pasientene. Det har allerede blitt publisert flere studier som bruker datamaterialet fra databasen, og vi har flere pågående studier hvor vi ser på helt spesifikke molekyler som spiller en rolle i utviklingen av kreft. Dataen i denne databasen kan settes sammen på ulike måter som gir oss unike muligheter til å studere brystkreft.

 

Publisert artikkel:

The Clinical and Multi-omic (CAMO) cohort, part of the Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0281218

 

Skrevet av: André Berli Delgado, lege, PhD-student, UiT