SECRET: Utforsking av SECRETory-banen for kreftterapi

SECRET er et EU-finansiert Marie Skłodowska-Curie innovativt opplæringsnettverk for forskere i tidlig fase (ESR). Det overordnede målet med  nettverket er å forstå den gjensidige reguleringen av sekretoriske og cellesignaliseringsveier, for å identifisere nye diagnostiske eller terapeutiske strategier for trippel negativ brystkreft (TNBC). Nettverket har 11 mottakere og 7 partnere, både fra akademia og industri. To norske forskergrupper, ledet av prof Gunhild M. Mælandsmo / seniorforsker Lina Prasmickaite fra Institute of Cancer Research (ICR) ved Oslo University Hospital og prof Hesso Farhan fra Institute of Basic Medical Science (IMB) ved Universitetet i Oslo, er medlemmer av dette nettverket og vil veilede ESR i følgende prosjekter.

Secretome mediert tumor-makrofaginteraksjoner og behandlingsresistens

Veiledere: Lina Prasmickaite og Gunhild M. Mælandsmo

Ph.d.-student: Eleni Skourti

Behandlingsalternativer for TNBC er begrenset til cellegift, en utfordring er at det ofte utvikles  resistens mot kjemoterapi, og det er derfor behov for bedre behandlingsalternativer. I dette doktorgradsprosjektet undersøker vi hvordan kjemoresistent TNBC interagerer med makrofager (MØs), som er en av de immuncellene som forekommer ofte i tumormikromiljøet. Spesielt fokuserer vi på rollen til de utskilte faktorene, kjent som secretome. Ved å bruke kjemosensitive og kjemoresistente TNBC-cellelinjer og pasient-avledede xenograft (PDX) musemodeller vil vi undersøke sammensetningen av de respektive sekretomer, de regulerende signalveiene, og sekretomets innflytelse på makrofager.  Til slutt vil vi se på muligheten for å bruke det terapeutiske potensialet rettet mot de resistente-faktorer funnet. Vi forventer at dette prosjektet kan lede til nye mål for terapeutisk intervensjon for å forbedre responsen på cellegift i resistent TNBC.

 

Regulering av ekstracellulær vaskulærbiogenese og dens rolle i brystkreftmetastase

Veileder: Hesso Farhan

Medveileder: Gunhild M. Mælandsmo

Ph.d.-student: Renata Hajdu

En måte for kreftceller å kommunisere med hverandre er å frigjøre små vesikler. Disse såkalte ekstracellulære vesiklene (EVs) er kjent for å bære mange typer proteiner som de kan levere til nærliggende kreftceller.  De kan også brukes for å modulere evnen til å migrere og invadere det omkringliggende vevet. EV-er hjelper ikke bare celler med å kommunisere med sine nærmeste naboer, men kan også reise til fjerne organer og forberede en nisje som er mottakelig for å bli kolonisert av kreftceller. Dermed er EVs viktige aktører som regulerer mange aspekter som er relevante for metastatisk spredning av kreftceller, noe som gjør dem til et viktig tema for utredning. Det er fremdeles et mysterium hvordan EV-ene velger innhold (last), og om og hvilke proteiner i EV-er er kvalitativt forskjellige fra givercellen som har produsert dem. Våre foreløpige data antyder at lasten i EVs spaltes av proteaser. Vi vil undersøke den funksjonelle betydningen og den cellulære plasseringen av denne spaltningshendelsen. Dette oppnås ved bruk av mikroskopibasert avbildning av levende brystkreftceller. Videre vil vi identifisere triggere og regulatorer for hvordan EV-er velger og sorterer innholdet deres. 

 

SECRET has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No 859962. The project has 11 beneficiaries and 7 partners from academia and industry.