Sirkulerende mikro-RNA fra exosomer og TEPs

Patologigruppen, Stavanger Universitetssykehus.

MikroRNA fra ”tumor-utdannede blodplater” (tumor educated platelets; TEPs) har nylig blitt publisert som lovende biomarkører for diagnostikk og prognose i en rekke krefttyper, blant annet brystkreft. MikroRNA-profiler fra primærsvulstene, som er følsomme for adjuvant kjemoterapi vil bli sammenlignet med profiler fra mer behandlingsresistente svulster. Kandidat- microRNA, funnet ved analyser av primær tumorer, som korrelerer med behandlingsrespons vil bli analysert på total-RNA isolert fra exosomer og TEPs fra de ovennevnte 125 høyrisiko- pasienter. Her vil vi se hvorvidt disse microRNAs kan anvendes for behandlingsovervåking, oppfølging og tidlig deteksjon av systemisk residiv.

Tilbake til Personalized Monitoring in Breast Cancer (PerMoBreCan).