Sirkulerende tumorceller

Sirkulerende tumorceller har betydning for prognose hos brystkreftpasienter.

I sommer publiserte en rekke brystkreftforskere, deriblant flere av nettverkets medlemmer og samarbeidspartnere, en metastudie om sirkulerende tumorceller i tidsskriftet Journal of the National Cancer Institute. Metastudien konkluderer med at antall sirkulerende tumorceller funnet i blodprøver fra  pasienter med tidlig brystkreft er en uavhengig og kvantitativ prognostisk faktor.

Sirkulerende tumorceller er tumorceller som har unnsluppet den opprinnelige svulsten og forflyttet seg til blodomløpet. Disse tumorcellene kan detekteres i en blodprøve ved hjelp av en analysemaskin som heter CellSearch. Ved funn av én eller flere sirkulerende tumorceller i en blodprøve, vil prognosen for overlevelse og tilbakefall endre seg for pasienter med tidlig brystkreft behandlet med neoadjuvant kjemoterapi.