Støtte til brystkreftforskning fra Selena-søstrene

Brystkreftforskningen i Vestre Viken har mottatt en pengegave fra Selena-søstrene.

Selena-søstrene i Drammen ga forrige uke en pengegave på 28.000 kr til brystkreftforskningen i Vestre Viken. Daglig leder i Selena-søstrene, Gunnlaug Leithe Damm, overrakte en gavesjekk til nettverksleder og brystkreftforsker Kristine Sahlberg. Selena-søstrene har samlet inn penger til brystkreftforskning gjennom mange år og er en viktig støttespiller for brystkreftforskning.

Daglig leder i Selena-søstrene, Gunnlaug Leithe Damm, sammen med leder av Regionalt nettverk for brystkreftforskning, Kristine Sahlberg.

«Vi er svært takknemlige for pengegaven og imponert over engasjementet Selena-søstrene har vist over mange år», sier Kristine Sahlberg. «Pengene kommer godt med til brystkreftforskningen i Vestre Viken og vil brukes til gjennomføring av kliniske brystkreftstudier ved Drammen sykehus».

Pengegaven ble overrakt på Hotvedt gård 23. oktober, hvor Kristine Sahlberg presenterte brystkreftforskningen som foregår i Vestre Viken.