Effekt av Peroral karbohydrat tilførsel på insulin-relaterte karakterisika, proliferasjon og metabolske effekter i tumor hos brystkreftpasienter

Hypotese
En større peroral preoperativ karbohydrat tilførsel øke proliferasjon i endokrint responsive svulster hos brystkreftpasienter.

Detaljert mål
Undersøke effektene av en pre-operativ karbohydrat tilførsel på ulike mål for proliferasjon og metabolsk profil i tumor og endokrine effekter i serumprøver.

Design
Studien er en eksplorativ randomisert klinisk intervensjonsstudie. Studien undersøker effekten av en intervensjon i form av peroralt karbohydrat belastning (PreOP) gitt 4 og 18 timer i forkant av operasjonen til 30 pasienter (intervensjonsgruppen) sammenlignet med 30 fastende pasienter (kontrollgruppen).

Glukosemetabolisme øker tumorvekst. Locosale J. W. et al, Molecular Symstems Biology (2012) 8, 597.

Metoder
Proliferasjon i primærtumor vurderes ved Ki67, Phosphohistone H3 (PPH3), Mitotisk Activity Index (MAI) og KAM-score (Ki-67 justert mitotisk score). De metabolske profiler vil bli sammenlignet med kjente prognostisk faktorer som tumorstørrelse, histologisk grad og proliferasjon. Primærtumor, serumprøver tatt før operasjonen og 24 timer etter inngrepet vil bli analysert med MRS i på NTNU i Trondheim. Metabolittprofiler vil bli korrelert til insulin og insulin-relaterte parametere, patologiske og tumorbiologiske egenskaper og pasientens kliniske faktorer.

Prosjektleder: Håvard Søiland, Stavanger Universitetssykehus.