Forebygging av hjerteskade ved brystkreftbehandling PRADA II

Pasienter som opereres for brystkreft vil ofte ha behov for tilleggsbehandling som strålebehandling, cellegift, antistoff eller hormonbehandling. Slik behandling kan påvirke hjertets funksjon. Vi ønsker å undersøke om medikamentet LCZ696 kan forebygge slik hjerteskade.

Prada II logo

 

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner i Norge i dag. Den moderne behandlingen med cellegift, antistoff, stråling og hormonterapi har ført til at 5-års overlevelsen er 89 prosent. Med så god langtidsoverlevelse er det viktig å forebygge og redusere langtidsbivirkninger av brystkreftbehandlingen. En slik mulig bivirkning er hjerteskade, som kan negativt påvirke hjertefunksjonen og på lang sikt føre til hjertesvikt. I PRADA II-studien skal vi undersøke om medikamentet LCZ696 kan forebygge hjerteskade som følge av brystkreftbehandlingen.

PRADA II står for PRevention of cArdiac Dysfunction during Adjuvant breast cancer therapy II. I PRADA I viste vi at hjertesviktmedikamenter gitt under brystkreftbehandling med antrasyklin kan være forebyggende mot hjerteskade. I PRADA II skal ha vi ha med flere pasienter fra flere sykehus og bruke en hjertesviktmedisin som nylig er vist å være mer effektiv enn tradisjonell hjertesviktmedisin.

Les mer om studien og inklusjonskriteriene på Akershus Universitetssykehus sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon 

Har du spørsmål til studien, ta kontakt med:

Assisterende prosjektkoordinator Geeta Gulati
Epost: geetagul@medisin.uio.no
Telefon: 990 08 982

Studien utgår fra Akershus universitetssykehus, som samarbeider med St. Olavs Hospital i Trondheim, Stavanger universitetssykehus og Universitetssykehuset i Nord-Norge, Tromsø.