ICON: Utprøving av immunterapi i kombinasjon med cellegift ved brystkreft

Immunterapi har gitt store fremskritt i behandlingen av flere typer kreft de siste årene. Antistoffer som blokkerer bremsemekanismer i immunsystemet har vist seg særlig effektive ved noen kreftformer, som for eksempel malignt melanom. Disse medikamentene blokkerer molekyler som kreftcellene bruker til å gjøre seg «usynlige» for immunforsvaret, slik at kroppens egen immunrespons kan angripe kreftcellene. Det finnes flere ulike medikamenter i denne klassen, men ingen av dem har noen etablert plass i behandling av brystkreft per i dag.

Det viser seg at enkelte typer cellegift spiller på kroppens egen immunrespons for å ha effekt. Disse medikamentene dreper kreftceller på en måte som sender alarmsignaler til kroppens immunsystem, og dermed utløser en immunrespons mot de gjenværende kreftcellene.

I ICON-studien vil vi undersøke om kombinasjon av immunstimulerende cellegift og immunterapi er mer effektivt enn den samme cellegiften gitt alene.

Målgruppen for studien er pasienter med hormonfølsom brystkreft med spredning.

Pasientene kan ikke ha mottatt mer enn én linje cellegift etter påvist spredning, men flere linjer hormonterapi kan tillates. Pasientene vil bli tilfeldig inndelt i to behandlingsgrupper: 40 % av pasientene vil få immunstimulerende cellegift alene (doxorubicin og cyklofosfamid), mens 60 % i tillegg vil få to immunterapeutiske medikamenter, nivolumab (PD-1-hemmer) og ipilimumab (CTLA-4-hemmer). Hvis en pasient trekkes ut til å kun få cellegift, og dette viser seg å ikke være tilstrekkelig til å hindre at sykdommen utvikler seg, vil vi kunne tilby immunterapi i neste trinn av studien.

Oslo universitetssykehus er koordinerende senter for studien. Behandlingen kan gis ved Oslo universitetssykehus, Stavanger universitetssykehus og Sørlandet sykehus Kristiansand. Pasienter fra hele landet kan henvises til disse sentrene fra fastlege eller sykehus. Studien er nå stengt for inklusjon av pasienter,  resultatene fra studien vil bli publisert i løpet av 2022.

 

Prosjektleder: Jon Amund Kyte, Oslo Universitetssykehus.