MR Cancer1

Tre metabolske subgrupper av brystkreft (figur fra Haukaas et al, Cancer Metab 2016)