Fig1 Guro

Tre metabolske subgrupper av brystkreft (figur fra Haukaas et al, Cancer Metab 2016).

Tre metabolske subgrupper av brystkreft (figur fra Haukaas et al, Cancer Metab 2016).