MR Cancer2

En skive av en brysttumor, hvor vevsbiter er drillet ut for metabolsk analyse.

En skive av en brysttumor, hvor vevsbiter er drillet ut for metabolsk analyse.

En skive av en brysttumor, hvor vevsbiter er drillet ut for metabolsk analyse.