MikroRNA som prognostiske og prediktive faktorer

Selv om proliferasjon er en veldig sterk prognostisk og prediktiv faktor er den ikke prefekt, ved å undersøke den prognostiske og prediktive verdien for mikroRNA’s prøver vi å etablere en bedre diagnostisk metode for å kunne forutse både overlevelse og sensitivitet for endokrin terapi (=tamoxifen). Prosjektet er et samarbeid med avdeling for patologi og avdeling for klinisk epidemiologi ved Universitet i Århus som er ansvarlig for en veldig stor database med alle brystkreft pasienter fra Jutland/Danmark. Fra et utvalg av disse pasienter (n=1682) har man fått biologisk materialet fra fordelt over en gruppe behandlet med tamoxifen (med og uten spredning under behandling) og en gruppe som IKKE ble behandlet med tamoxifen (denne gruppe er østrogen reseptor negativ). Både proliferasjon (ki67 og PPH3) og uttrykk av 10 forskjellige mikroRNA’s blir analysert. Utvalg av disse 10 mikroRNA’s blir gjort basert på profileringsstudier gjort ved vår egen avdeling, på materialet fra Århus og ved OUS (samarbeid med prof. Naume/OSBREAC).

Overview of the possible involvement of candidate microRNAs in tamoxifen resistance pathways, based on the present literature search and IPA analysis. MicroRNAs miR-10a, -26a, -30c, -126, -210, – 342-5p and -519a and their direct (pink lines) or indirect (dotted lines) targets.

Prosjektleder: Emiel Janssen, Stavanger Universitetssykehus.