Nye behandlingsstratgier for resistant og metastatisk brystkreft

GM Mælandsmo, O Engebråten, L Prasmickaite

Resistens (motstandsdyktighet) mot cellegift er et problem ved behandling av brystkreft. Dette gjelder både hos pasienter med lokal sykdom i brystet og hos pasienter med spredning til andre organer (metastaser).

I dette prosjektet vil vi studere egenskapene til kreftcellene og samtidig kartlegge egenskapene til de normale cellene som omgir svulsten. Ved å ta gjentatte prøver fra kreftsvulsten vil vi undersøke hvordan egenskapene endres under behandling. Vi håper å finne metoder for å forutsi (prediktere) respons eller sannsynlighet for å aktivere overlevelsessignaler og å utvikle resistens.

I prosjektet vil vi også benytte brystkreftcellelinjer som vokser i laboratoriet, og som er laget fra pasienter som er resistente mot de mest vanlige cellegiftene. På bakgrunn av egne data foreslår vi tre behandlingsstrategier som kan ha effekt i de resistente cellene, og vi vil kartlegge egenskaper hos cellene før og etter slik behandling. Målsetningen er å finne markører som kan forutsi effekt av våre foreslåtte strategier, og at dette videre skal kunne guide nye behandlingsvalg for pasienter som har utviklet resistens mot tilsvarende behandling.

I siste del av prosjektet vil vi søke etter helt nye strategier for behandling av metastatisk brystkreft ved å utsette resistente brystkreftceller for et ”bibliotek” bestående av flere hundre medikamenter, og kombinere slik ny behandling med cellegift for å oppnå økt effekt.