Optimalisert beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av molekylær profil-analyse ved operabel brystkreft OPTIMA (EMIT2)

Målet med studien er å finne en mer presis metode for å identifisere pasienter som vil, eller ikke vil, ha nytte av cellegift. Tester er utviklet for å prøve å forutsi hvilke personer som trygt kan unngå cellegift. Vi vil finne ut om en slik test kan brukes til å ta stilling til om den enkelte pasient bør behandles med cellegift eller ikke.Bilderesultater for optima study

Beslutningen om å anbefale cellegift etter operasjon for primær brystkreft,  gjøres for tiden på bakgrunn av enkle analyser av svulsten og vurdering av grad av spredning til lymfeknuter i armhulen. Disse metodene er ikke så treffsikre som vi ønsker. Som følge av dette kan noen pasienter motta cellegift unødvendig.

Det finnes flere nye analysemetoder (tester) som kan brukes for å prøve å forutsi hvilke personer som kan unngå cellegift. Disse testene utføres på en prøve av svulsten etter operasjonen. Mer forskning er nødvendig for å finne ut hvordan vi best kan bruke testene.

Målet med denne studien er å undersøke om en persontilpasset beslutning om bruk av cellegift ved hjelp av en av disse nye testene (Prosigna) kan gjøres trygt og effektivt.

Les mer om studien og inklusjonskriteriene på Oslo Universitetssykehus sine hjemmesider.

Kontaktinformasjon 

Interesse for deltagelse kan meldes via behandlende lege til lokal kontaktperson som angitt nedenfor eller til EMIT-2/OPTIMA studieledelsen ved OUS (v/ studiesykepleier Mette Stokke eller dr Hege Oma Ohnstad),

Henvisning om mulig deltakelse i studien sendes til:

 • Vestre Viken, Drammen: dr Helle Skjerven
 • Akershus Universitetssykehus: dr Berit Gravdehaug
 • St Olavs Hospital: dr Sunil Raj
 • Haukeland Universitetssykehus: dr Hans Petter Eikesdal
 • Stavanger Universitetssykehus: dr Bjørnar Gilje
 • Sykehuset Innlandet: dr Berit Helen Høvik
 • Sykehuset Østfold, Kalnes: dr Silje Songe-Møller
 • Sørlandet Sykehus: dr Jeroen Müller
 • Universitetssykehuset Nord Norge: dr Egil Blix
 • Nordlandssykehuset: dr Lisa Steffensen
 • Sykehuset i Vestfold: dr Pål Suhrke
 • Sykehuset Telemark: dr Tor Jensen
 • Molde/Ålesund Sykehus: dr Torgunn Kursetgjerde