OVVV-studien

Standardmetoden for mammografiscreening i Norge og Europa er digital 2D mammografi. En av metodens begrensninger er redusert sensitivitet for brystkreft i mammografisk tette bryst, som blant annet skyldes at det tette kjertelvevet maskerer helt eller delvis patologiske forandringer. Digital Bryst Tomosyntese (DBT, 3D mammografi) er en relativt ny, lovende teknikk som har potensiale for å øke sensitiviteten, spesielt i middels tette og tette bryst. Studier har vist en økt deteksjonsrate for brystkreft ved screening med DBT kombinert med syntetisk 2D mammografi, sammenliknet med digital 2Dmammografi (DM) alene.  Imidlertid er antall prospektive studier relativt lite, med forholdsvis kort oppfølgingstid, og de fleste prospektive studier er utført i en eksperimentell sammenheng. OVVV-studien er en prospektiv studie som inkluderer alle kvinner screenet i Oslo (DBT+SD) og Vestfold/VestreViken (DM) i en screeningrunde fra 1.2.14-31.1.16. Totalt antall inkluderte kvinner er 99,388 (37,215 i DBT+SD-gruppen og 63,173 i 2D-gruppen). Studien er utført i en ordinær screeningsituasjon med dobbelblind tyding og konsensusmøte. Mammografiske og histopatologiske egenskaper er registrert og analysert. Tidligindikatorer definert som etterundersøkelsesrate, deteksjonsrate for screeningoppdaget brystkreft, samt positiv prediktiv verdi for etterundersøkelse (PPV-1) og for nålebiopsier (PPV-2) er beregnet. Intervallkreft blant de inkluderte kvinnene vil registreres inntil 2 år etter inklusjonsperioden, dvs frem t.o.m 31.1.18. Vi vil registrere og analyserer prognostiske og prediktive karakteristika for disse krefttilfellene.

Prosjektleder: Kristine Kleivi Sahlberg.