Proliferasjon som prognostisk faktor i brystkreft

Dette er en retrospektiv studie som omfatter alle pasienter som har blitt diagnostisert med brystkreft ved Stavanger Universitetssjukehus siden 1989 tom 2004. For disse pasienter vil vi se om proliferasjon (målet som Ki67, mitotiske aktivitets indeks og PPH3) er den beste prognostiske faktor som vi har visst før i materialet fra Nederland. I tillegg vil i samarbeid med en gruppe fra Georgia State Universitet se om en kombinasjon av Ki67/PPH3 gir enda bedre informasjon om overlevelse i pasienter med såkalt «triple negative brystkreft (TNBC)». I samarbeid med en gruppe fra «Hospital de la Linea de la Concepcion (La Linea, Sør Spania)» skal vi undersøker om det en forskjell i proliferasjon mellom Spanske og Norske pasienter, dette for å se om dette kan være en forklaring hvorfor Spanske brystkreft pasienter har en bedre overlevelse en Norske brystkreft pasienter.

Prosjektleder: Emiel Janssen, Stavanger Universitetssykehus.