Regranskning av intervallkreft og screeningdetektert brystkreft i det norske Mammografiprogrammet

Intervallkreft er kreft diagnostisert innenfor et tidsintervall likt screeningintervallet (i Norge 2 år) etter foregående screeningundersøkelse. Intervallkreft har generelt mindre gunstige prognostiske og prediktive karakteristika enn screeningoppdaget brystkreft, da de ofte er større og av høyere grad. Intervallkreft diagnostiseres ofte på bakgrunn av kliniske symptomer.  Noen intervallkrefttilfeller kan klassifiseres som sann intervallkreft, ikke synlig på foregående screeningmammogrammer. Andre er åpenbart tilstede på  screeningmammogrammene og kan klassifiseres som oversette. En tredje gruppe kan betegnes minimal sign, der det er små uregelmessigheter på foregående screeningundersøkelse som indikerer begynnende utvikling av kreft, men ikke er av en slik art at kvinnen åpenbart skulle vært etterinnkalt. Noen svulster er ikke synlige verken på diagnostiske eller screeningmammogrammer og kan betegnes som okkulte. Denne klassifikasjonen kan også benyttes for screeningdetektert brystkreft.

I denne studien gjennomføres en regranskning av intervallkreft og screeningdetektert brystkreft ved alle de 16 brystdiagnostiske sentrene  i Norge, totalt ca 2400 tilfeller. Studien er ledet og organisert av Kreftregisteret og VestreViken. I tillegg til ovennevnte klassifikasjon, karakteriseres alle tilfellene mammografisk etter BI RADS, og i forhold til histopatologi. Studien har potensiale til å forbedre sensitiviteten i screeningprogrammet ved å granske og evaluere mammografiske og histopatologiske kjennetegn ved ulike grupper av intervallkreft og screeningdetektert brystkreft, for slik å øke kunnskap og oppmerksomhet hos tydende radiologer. Studien er også et viktig bidrag til kvalitetssikringen i det norske Mammografiprogrammet.

Prosjektleder: Kristine Kleivi Sahlberg.