RESCUER

RESCUER er et forskningsprosjekt som fikk EU støtte i 2020. RESCUER-konsortiet består av forskningsgrupper fra femten organisasjoner og fra ti forskjellige nasjoner (Belgia, Finland, Frankrike, Tyskland, Israel, Norge, Spania, Sverige, Storbritannia, Unites States). Prosjektet samler relevant kompetanse og fasiliteter for å løse utfordringer med å identifisere nye karakteriseringsmetoder for bryskt kreft medikamentresistens, samt å samle ny kunnskap om effektive kombinatoriske behandlinger.  RESCUER samler tverrfaglig kompetanse innen kirurgi, patologi, onkologi, molekylærbiologi, bioinformatikk, filosofi, matematikk og statistikk. RESCUER-konsortiet inkluderer en flerfaglig kombinasjon av partnere – klinisk, vitenskapelig, teknisk, industri – som gir muligheter for  utnyttelsesinteresser, som kan bringe prosjekt resultatene til faktisk bruk på flere forskjellige områder, og generere større innvirkning, også utover prosjekt målsettingene.

RESCUER vil lede veien for å dra full nytte av pasientdata i kliniske studier ved å identifisere biomarkører og signalveier for å diagnostisere kreft tidlig og identifisere effektive terapeutiske behandlingsregimer.

Det generelle målet med dette prosjektet er å oppdage effektive behandlingskombinasjoner for individuelle og undergrupper av brystkreftpasienter gjennom vurdering og validering in vivo, in vitro og i silico av mekanismer for behandlingsresistens på cellen/sub-cellulært nivå. RESCUER vil integrere og analysere eksisterende og nylig genererte kliniske og multi-omiske data og biologiske prøver fra pågående kliniske studier for å identifisere de fysiologiske egenskapene til ikke-responderte kontra respondere og for å foreslå klinisk effektive kombinasjoner av personlige medisiner.

Figureren viser planlagt samarbeid og oppbygning av prosjektet.

Les mer om prosjektet på UIO sine sider