Sammenligning av delbryst strålebehandling og ingen strålebehandling etter brystbevarende operasjon Naturalstudien

Hensikten med denne studien er å undersøke muligheten for å unngå strålebehandling hos utvalgte pasienter med meget lav risiko for lokalt tilbakefall uten at risiko for tilbakefall i det opererte brystet blir uakseptabelt høy sammenlignet med standard behandling, som innebærer 15 strålebehandlinger mot den delen av brystet der brystkreften lå. Vi vil også undersøke bivirkninger i brystet etter delbryst strålebehandling i forhold til ingen strålebehandling.

Les mer om studien og inklusjonskriteriene på Stavanger universitetssjukehus