Seksuell helse etter brystkreft

Group images

Prosjektet «Seksuell helse etter brystkreft» skal kartlegge den seksuelle helsen til brystkreftoverlevere etter ulike behandlingsforløp og sammenligne med den generelle kvinnelige norske befolkningen. Prosjektet skal også undersøke hvilke utfordringer og informasjonsbehov brystkreftoverlevere og deres partnere har, samt hvordan dagens helsetjeneste best kan møte disse behovene.

Prosjektleder: Randi Johansen Reidunsdatter, NTNU

Les mer om prosjektet her: Seksuell helse etter brystkreft – NTNU